Waar staan wij voor?

WIJ ZIJN DE MONTESSORISCHOOL EDE

Twee locaties, één directeur en twee teams die zo nauw samenwerken dat wij in de praktijk als één team opereren.Wij enthousiasmeren en inspireren elkaar, maken gebruik van elkaars kwaliteiten, delen kennis en ervaring en de gedrevenheid om ieder kind tot ontwikkeling te brengen. Wij zijn er trots op dat dit lukt. Zoals wij ook trots zijn op de zelfstandigheid van onze kinderen en hun vermogen om zelfsturend te handelen. Autonomie is voor ons een belangrijke waarde. Wij gaan namelijk niet alleen voor ontwikkeling, maar vooral ook voor duurzame ontwikkeling. Zelfstandigheid, zelfsturing en verantwoordelijkheid zijn in dat kader belangrijke doelen. Wij werken op beide locaties met combinatiegroepen. Kinderen van verschillende leeftijden spelen en leren met elkaar, oudere kinderen leren rekening te houden met jongeren en alle kinderen leren om hulp te vragen en hulp te geven. Onze school heeft een veilig klimaat waarin kinderen gezien worden, zichzelf mogen zijn en mee mogen doen.

De gelijkwaardigheid van kinderen en volwassenen is een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs. Onze leerkrachten zitten meer in de groep, dan dat zij ervoor staan en proberen in de loop van de dag bij ieder kind aan te schuiven voor een gesprek. Alle kinderen worden persoonlijk begroet door hun leerkracht aan het begin van de schooldag. Wij heten kinderen letterlijk en figuurlijk welkom.

Onderwijs begint voor ons bij ieder kind. Wij zien waar het staat en wat het nodig heeft om de volgende ontwikkelingsstap te zetten. Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Veiligheid te weten dat je erbij hoort en wat er van je verwacht wordt. Veiligheid is structuur. Het is ook te weten wat je kunt en dat je fouten mag maken. Het is rust. Onze beide locaties ademen rust. Ook wanneer kinderen samenwerken of samen spelen. Wij zijn daar bij uitstek trots op en beschouwen het als een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken aan ontwikkeling. Voor kinderen én volwassenen.

 

........EN DIT ZIJN ONZE AMBITIES!

Rust is een belangrijk kenmerk van Montessorionderwijs en een grote kwaliteit van onze school. Een andere belangrijke kwaliteit is de wijze waarop wij gebruik maken van de 'gevoelige periode' om ieder kind tot ontwikkeling te brengen en het feit dat we hier ook daadwerkelijk in slagen. Ook dit kenmerkt ons als Montessorischool.

Met deze kwaliteiten als uitgangspunt, willen wij de komende jaren de zelfstandigheid en het zelfsturende vermogen van onze kinderen verder versterken. Wij willen nieuwe kwaliteiten ontwikkelen en zetten daarbij in op 21ste eeuwse vaardigheden en de kansen die ICT biedt om kinderen informatie te laten verwerven, verwerken en delen. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat onderwijsontwikkeling de ontwikkeling van kinderen moet dienen. De ontwikkeling van kinderen draagt bij aan de ontwikkeling van de samenleving en een duurzame toekomst voor de wereld.