Eigentijds onderwijs

Het “eigentijdsonderwijs”, de zogeheten 21e eeuwse vaardigheden, past zeer goed bij het montessorionderwijs. In ons onderwijs bieden wij kinderen kennis, inzicht en vaardigheden om hen voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij waarin wij op dit moment in de 21e eeuw leven.

Maria Montessori (geboren in 1870) signaleerde al dat er positieve effecten ontstaan wanneer kinderen zelf invloed hebben op hun ontwikkeling. Zij had oog voor dit zelfstandig en verantwoordelijk gedrag en zag het grote belang in van het ontwikkelen van het zelfvertrouwen. Zij begon al met een andere inrichting van het klaslokaal. Kinderen hebben namelijk de behoefte aan een grote mate van keuzevrijheid. Binnen Montessorischool Ede ontwikkelen kinderen zich een stevige basis (taal-, reken- en wiskundevaardigheden, en vooral sociale en onderzoeks- en presentatievaardigheden), zodat zij zich steeds verder kunnen ontwikkelen. Zij doen dat naast de montessori-materialen, met moderne, al dan niet digitale, middelen. Zo werken de kinderen vanaf groep 3 op een Chromebook. Op Montessorischool Ede werken kinderen samen en zitten ze in tafelgroepjes. De kinderen mogen samenwerken en bedenken samen creatieve oplossingen voor problemen die zij bedenken of waar zij tegen aanlopen. In ons onderwijs ligt de nadruk op vertrouwen, samenwerken, kritisch nadenken, op de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale vaardigheden. Deze Montessori basishouding leren de kinderen in de onderbouw al.

Dit zijn de 21e eeuwse vaardigheden

 • Creativiteit
  Nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren.
 • Kritisch denken
  Een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.
 • Probleemoplosvaardigheden
  Een probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing kunnen maken.
 • Communiceren
  Een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen.
 • Samenwerken
  Gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.
 • Digitale geletterdheid
  ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken
 • Sociale en culturele vaardigheden
  Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
 • Zelfregulering
  Doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren.