Dreamzzz Montessori Kinderopvang

Wij werken als school samen met Dreamzzz Montessori Kinderopvang. Op locatie Oudpark wordt kinderdagopvang, voorschoolse opvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Op locatie Ridderhof wordt buitenschoolse opvang aangeboden. Klik hier voor meer informatie. Binnen de kinderopvang staat de visie van Maria Montessori centraal. De pedagogische uitgangspunten van haar visie sluiten aan bij Montessorischool Ede. In samenspraak met de school verzorgen zij een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar. Zij bieden een peuteropvang en een buitenschoolse opvang. In een aparte ruimte, maar wel in verbinding met de onderbouw groep van onze school. 

De pedagogische uitgangspunten van zowel de school als de kinderopvang zijn op elkaar afgestemd, de begeleidsters werken vanuit dezelfde visie als de leerkrachten van de school. We hebben contact met elkaar en er wordt gezorgd voor een goede overdracht. Er is uitwisseling op het gebied van observatie, doorgaande leerlijn en soms mogen de oudste peuters al even meekijken op school.

Men is zich bewust van zijn rol naar het kind toe, om hem of haar op de juiste manier te begeleiden 'help mij het zelf te doen' en zelfvertrouwen te ontwikkelen om te leren 'leer mij het zelf te doen' om vervolgens op weg te gaan naar zelfstandigheid door 'het zelf te doen'. Dreamzzz Montessori Kinderopvang bouwt verder vanuit de holistische visie en zet op de locaties in Ede de visie van Maria Montessori centraal.