Ouderraad locatie Oudpark

Een belangrijke rol bij de diverse activiteiten op onze school is weggelegd voor de ouderraad (OR). De OR is per locatie georganiseerd en bestaat uit een groep ouders en een leerkracht. Samen coördineren zij allerlei activiteiten voor de school en helpen ze mee met de uitvoering. Zo organiseren ze feestelijke activiteiten als het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt en de avondvierdaagse.

Zij zullen vaak ook een beroep doen op andere ouders om de organisatie van deze activiteiten vlekkeloos te laten verlopen en zo de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen. Om deze activiteiten mogelijk te maken int de OR de (vrijwillige) ouderbijdrage.

De OR is er echter ook om signalen op te vangen over het reilen en zeilen van de school en deze onder de aandacht te brengen bij team, directie of medezeggenschapsraad. De OR vergadert regelmatig en deze bijeenkomsten zijn openbaar. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor vergaderdata vraag één van de OR leden. 

Samenstelling OR:
Marjanne van Dam (voorzitter), moeder van Norah groep 7 en Emmelie groep 4
Petra Bazuin (secretaris), moeder van Twan groep 8
Iris van den Akker-Knevel (penningmeester), moeder van Tim groep 8
Angelique Raoui (lid), moeder van Adam groep 6
Doremieke Bos (lid), moeder van Sam groep 4 en Pepijn groep 3
Elif Tirgil (lid), moeder van Berat groep 2
Esmeralda van Maanen (lid), moeder van Yara groep 3
Ilona Vink (lid), moeder van Lisa groep 4
Sandra Khedoe (leerkracht locatie Oudpark)

Op de foto de leden van de OR (van links naar rechts):
Achter: Marjanne, Doremieke, Angelique, Esmeralda
Voor: Elif, Petra, Iris en Ilona