Missie, waarden en visie

MISSIE

De Montessorischool Ede is een veilige en warme school die kinderen optimale ontwikkelingskansen biedt en uitdaagt om zich te ontwikkelen tot kritische en autonome mensen die meebouwen aan een duurzame toekomst voor de wereld.

WAARDEN

Vertrouwen is de belangrijkste waarde waarop wij ons onderwijs bouwen. Wij vertrouwen erop dat alle kinderen zich willen ontwikkelen. Zij ontwikkelen bij ons vertrouwen in zichzelf en in de ander, als basis om met elkaar te leven, te leren en te werken.
Wij leren hen zelfstandig tot keuzes te komen, zelfsturend te handelen en buiten de lijntjes te durven denken. Autonoom te zijn.
Ieder kind wordt bij ons uitgedaagd om de verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes, de eigen ontwikkeling en het eigen leven te dragen en vanuit verantwoordelijkheidsbesef bij te dragen aan duurzame oplossingen voor de grotere en kleinere problemen die zij in de samenleving en de wereld zien.
Wij maken kinderen medeverantwoordelijk voor de sfeer in de school en leren hen om vanuit dit besef ook zorg en aandacht voor elkaar te hebben.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid en autonomie zijn de kernwaarden waarop wij bouwen.

VISIE

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en in staat om zich te ontwikkelen. Ieder kind heeft gedurende zijn of haar leven periodes waarin bepaalde dingen uit de omgeving een diepe interesse in hem of haar wakker maken. Onderwijs dat kinderen optimale ontwikkelingskansen wil bieden, speelt hier op in door hen een omgeving te bieden die deze interesse prikkelt, te zien waar het staat en te weten waar het naar toe moet. Duurzaam onderwijs leert kinderen dat ze zelf in staat zijn om een volgende stap te zetten en helpt hen om dit ook zelf te kunnen. Dit vergt dat wij kinderen en hun mogelijkheden en behoeften zien en hierop aansluiten met een aanbod in maatwerk. Wij prikkelen hen om stappen te zetten door ook de eigen nieuwsgierigheid te volgen, onderzoeken en ontwerpend te leren en hierin eigen keuzes te maken. Onderwijs moet kinderen voorbereiden op hun toekomst in een snel veranderende wereld. Autonomie is daarbij belangrijk, maar ook het lef autonoom te zijn. Te weten wie je bent, wat je wilt en denkt en daar met zelfvertrouwen voor te gaan staan. Wij laten ieder kind ervaren dat het welkom is en inspireren het om in verbinding met de samenleving en de wereld autonoom te zijn. Kinderen worden bij ons bovendien geïnspireerd om op basis van de eigen talenten en kennis bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de samenleving wereldwijd.