Educatief partnerschap

Educatief partnerschap op onze school

Educatief partnerschap is een samenwerkingsvorm waarbij school en ouders samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. Wanneer beide partijen zich bewust zijn van dit feit en elkaar zien als partners met dezelfde belangen, biedt deze samenwerkingsvorm nieuwe inzichten, betrokkenheid en vooral een inspirerende leeromgeving.

Maar waarom zouden we als we school (en ouders) deze stap naar educatief partnerschap zetten?

Omdat kinderen er beter van worden! Verschillende wetenschappelijke onderzoeken toonden herhaaldelijk aan dat kinderen hogere prestaties leveren wanneer hun ouders en leraren samen steeds het beste voor hen zoeken. De kinderen zitten beter in hun vel. Daarnaast heeft het een positief effect op het voorkomen van schooluitval en pesten. Educatief partnerschap is een manier van denken. Wanneer elke leraar en ouder deze manier consequent omzet in doen, dan begrijpen leraren en ouders elkaar, helpen elkaar, vullen elkaar aan, motiveren elkaar en inspireren elkaar.

 

Wij geven vorm aan Educatief Partnerschap op basis van de volgende uitgangspunten:
  • Alle gezinnen/ouders zijn welkom op school. Gezinnen/ouders zijn actief betrokken bij de school. Zij voelen zich welkom, gewaardeerd en verbonden met elkaar, met het schoolteam en met wat kinderen doen en leren in de klas.
  • Effectief communiceren: ouders en het schoolteam hebben de plicht regelmatig, op basis van gelijkwaardigheid, met elkaar te communiceren over de ontwikkeling van kinderen (gesprekkencyclus).
  • Ondersteunen leerlingresultaten: ouders en school werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  • Opkomen voor ieder kind: ouders worden gestimuleerd op te komen voor hun eigen kinderen en voor de kinderen van anderen, zodat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en gelijke kansen krijgen voor optimaal succes.
  • Gelijkwaardigheid in besluitvorming: ouders en school nemen beslissingen die betrekking hebben op hun kind als gelijkwaardige partners, niet als gelijke partners, met inachtneming van de expertises van elkaar. Zij stemmen de aanpak op school en in de gezinssituatie met elkaar af. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie.
Onze gesprekkencyclus bestaat uit
  1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders
  2. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van het kind spreken school en ouders de frequentie en vorm van contact af.
  3. Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartner!