Ouderraad locatie Ridderhof

Een belangrijke rol bij de diverse activiteiten op onze school is weggelegd voor de ouderraad (OR). De OR bestaat uit een groep ouders en een leerkracht. Samen coördineren zij allerlei activiteiten voor de school en helpen ze mee met de uitvoering. Zo organiseren de OR-leden feestelijke activiteiten als het sinterklaasfeest, het kerstdiner, het paasontbijt en de avondvierdaagse.

Zij zullen vaak ook een beroep doen op andere ouders om de organisatie van deze activiteiten vlekkeloos te laten verlopen en zo de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen. Om deze activiteiten mogelijk te maken int de OR de (vrijwillige) ouderbijdrage.

De OR is er echter ook om signalen op te vangen over het reilen en zeilen van de school en deze onder de aandacht te brengen bij team, directie of medezeggenschapsraad. De OR vergadert regelmatig en deze bijeenkomsten zijn openbaar. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor vergaderdata vraag een van de OR leden of kijk in de nieuwsflits.

Samenstelling OR:
Rianne Hijdra (voorzitter)
Nicky Hageman (penningmeester)
Jamila El Bouichi
Robin Reverda
Jessica Morren (leerkracht locatie Ridderhof)

Brief ouderbijdrage locatie Ridderhof