Medezeggenschapsraad

Op de Montessorischool Ede hebben we een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. Deze MR praat mee over het beleid van de school, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, de huisvesting en de veiligheid op school. Daarnaast heeft onze MR contact met de Gemeenschappelijke MR (GMR), waarin zaken worden besproken die van belang zijn voor het gehele openbaar onderwijs in Ede. Zoals de begroting op bovenschools niveau en het aannamebeleid van kinderen door alle scholen in Ede. 

Het bovengenoemde is maar een greep uit de vele onderwerpen die in de MR aan de orde komen. Sommige onderwerpen lijken ‘ver weg’, toch hebben ze invloed op de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daarom is het van belang dat we een goede MR hebben, die de belangen van kinderen, team en ouders zo goed mogelijk behartigt.

Ouders kunnen met op- of aanmerkingen, hulp en advies altijd terecht bij de MR. Als er dingen zijn waarvan u vindt dat de MR er iets over moet vinden of wat mee doen, laat het vooral horen. Deze input kunnen wij goed gebruiken. Heeft u vragen of wilt u de MR een keer in actie zien, benader één van de leden van de MR of kom een keer een vergadering bijwonen. 

Data MR-vergaderingen schooljaar 2023-2024:
(aanvang van de vergaderingen 19:00 uur)
29 augustus 2023 (online)
26 september 2023 (locatie Oudpark) 
14 november 2023 (locatie Ridderhof)
6 februari 2024 (locatie Oudpark)
23 april 2024 (locatie Ridderhof)
18 juni 2024 (locatie Oudpark)

MR-oudergeleding:
Niels Slaats (locatie Ridderhof)
Annemarie van Zadelhoff-de Wit (locatie Ridderhof)
Robert-Jan van Dam (locatie Oudpark)
Jos Schrijver (locatie Oudpark)

MR-teamgeleding:
Han Dekker (locatie Ridderhof)
Thea van Oosten (locatie Oudpark)