Ziekmeldingen

U kunt uw kind ziekmelden via onze ouder communicatie-app Parro.
Wel vragen we u om na 8:10 uur graag even naar school te bellen als uw kind ziek is. Vanaf 8:20 uur staan de leerkrachten voor de klas en hebben zij niet altijd de mogelijkheid om op Parro te kijken.